WinLINE drivers  
 
waarom Winline
 
capaciteit

 

zo werkt  WinLINE
 
programma's 

plotters/printers
  referenties
   
  get WinLINE 
   
   
  plotter pennen
   
   
  CAD en Kleuren  
  a complex ballet 
   
   
  hand-sketch simulator
  Squiggle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

"A delirium.
Printing in color from Windows is a complex ballet
of application software, the printer driver, and even the video driver."

- PC Magazine
-


New
WinLine
and Windows 8/10/11

 

WinLINE Windows Plotting That Works written by Software Mechanics since 1994
No problems running Windows 95/98, ME, NT4, 2000/2003,
XP, Win, Vista, Win 7, Win 8, Win 10, Win 11 32/64

for all Pen Plotters, Raster Plotters, Vinyl Cutters and Engravers


 

Waarschijnlijk heeft u reeds ervaren, dat met de introductie van Windows in de CAD wereld, speciaal met de laatste versies van het OS, er veelvuldige problemen ontstaan die weinig bevredigende resultaten opleveren bij het plotten.
Men hoeft maar de talrijke gespecialiseerde Forums te lezen, o.a. ook die van HP.
Het is een doorlopende dans tussen programma en haar edities, plotter en verschillende modellen, besturingsystemen en haar versie, en soms zelfs met de grafische kaart.
Elk van deze onderdelen, indien aangegeven, genereren een HP-GL of HP-RTL (de standaard talen voor het printen van Cad programma's) met als gevolg dat er vele “dialecten”zijn die elkaar onderling moeten begrijpen.
Dan kan het gebeuren dat deze verschillende eenheden, die verschillende talen spreken, elkaar niet voor 100% begrijpen.

van de site van Autodesk:
"Other important considerations when finding a driver, is to consider the type of printer you have, the AutoCAD version, and the Operating System.
For example, you would need a specific driver for an HP DesignJet 200 plotter for AutoCAD 14 in Windows NT.
In Other words, this particular driver would probably not work for an other HP DesignJet plotter model running in AutoCAD 2000 in other Windows version".

De fouten die regelmatig voorkomen zijn de volgende:

 • onherstelbare fouten
 • fout in de algemene bescherming
 • crash van het systeem
 • lange print tijd
 • gering beheer van het papier formaat
 • schaars resultaat van gemengde prints raster/vectoriaal (OLE object)
 • beweging van de pen buiten het vel papier
 • ontelbare fouten in het lijn type
 • diagonale lijnen sterk gezaagd
 • weinig of geen resultaat wat betreft dikte of kleur van de lijn
 • fouten in het traceren van bogen
 • niet correcte sluiting van cirkels
 • ongevraagde lijnen of tekens over het papier
 • ongeregelde vulling van de meerhoeken
 • fouten op tekst en Font True Types
 • grote verzwaring van het bestand
 • sterke beperking van het printen in netwerk
 • en vele andere.

Dit is het gevolg van het feit dat noch Microsoft, noch producenten van programma's, noch plotter fabrikanten, passende drivers hebben gecreëerd, die rekening houden met het moderne O.S. (en de eisen van de gebruikers, uiteraard).
De plotter fabrikanten zijn niet altijd in staat een optimale driver te verschaffen voor hun eigen apparatuur. Het probleem is de veelzijdigheid;
en om dat probleem op te lossen komen de WinLINE drivers van pas om dat te verhelpen.

WinLINE drivers zijn ontwikkeld door derden.
De meeste kosten in de vervaardiging van de gespecialiseerde onderdelen van hardware zijn niet die van de bouw van de machines, maar die van de ontwikkeling, instandhouding en voortdurende aanpassing van de driver die ze moeten aansturen.

Niet alle hardware producenten lukt het om in deze fase te hulp te schieten, en zeer zeker lukt het geen van hen voor 100% aan de eisen van alle gebruikers te voldoen. Dit is de reden, dat er op de markt ruimte is voor derde ondernemingen die zich exclusief toeleggen op het ontwikkelen van drivers.
De WinLINE drivers, worden ontwikkeld door Software Mechanics Ply Ltd., een Australische onderneming, sinds 1994, exclusief gespecialiseerd is in de ontwikkeling van de drivers voor plotter.
De drivers worden ontwikkeld, door een gemeenschappelijke basis te creëren, op soortgelijke manier voor een grote hoeveelheid apparatuur, van de oude penplotter HP, OCE', Roland, IOLINE, CalCOMP, ENCAD tot en met alle meest moderne van de versies InkJet en Laser, en bovendien al die modellen die de HP-GL/HP-GL2 en HP-RTL taal benutten. Dit stelt de Onderneming in staat om gerichte drivers te ontwikkelen bestemd voor elk ander plotter merk.
De Onderneming heeft op deze manier een grote know-how verworven, die de enkelvoudige fabrikanten moeilijk kunnen verkrijgen. Dit door o.a. de grote benodigde investering en de behoefte om vernieuwing en aanpassing van de apparatuur naar de vraag van de markt.


Waroom is er dus noodzaak van een driver zoals WinLINE?

Om twee redenen:

 • om het O.S. in staat te stellen de aangesloten apparatuur te herkennen wanneer de diskette met driver voor configuratie ontbreekt (dit geldt voor de oude plotters).In geval dat het wel bestaat zijn we praktisch pas halverwege.
 • veel belangrijker is de noodzaak om datgene wat het programma creëert, te vertalen opdat het uitgevoerd kan worden door het waargenomen apparaat.

Het O.S. Windows, dat de complete controle vereist van de programma's die door haar ondersteund worden, creëert een beeld in punten gericht naar een printer, die met punten werkt (raster): allemaal individuele, elk met een eigen positie, kleur, afmeting en dichtheid, die, opgesteld in een lange rij, het idee geven van een lijn.
De CAD wereld (tekenen en ontwerpen met behulp van de computer) van haar kant – al veel eerder dan de intrede en opkomst van Windows – bedacht en ontwikkelde uiterst gespecialiseerde print apparatuur, die het gebruik van één of meer pennen van verschillende dikte en kleur voorzag, de plotter (tracer), in staat stelde om bewegingen uit te voeren van de arm met de vectoriale instructies van de CAD; een lijn gegeven in mathematische termen, beginnend bij een bepaald punt XY en zich verlengend in een bepaalde richting, op een gespecificeerde afstand, met verplaatsing van het papier voor- en achteruit.
De gestandaardiseerde taal is HPGL.
Vandaar de noodzaak er voor te zorgen dat de twee werelden elkaar begrijpen; het enige middel hiertoe is de “driver”: speciale instructies die, alle informatie HPGL (vervoerders), afkomstig van het programma, vertaalt voor een O.S.(Windows) die een andere taal kent en gebruikt (gril van punten, raster), ontworpen voor een printer met slechts voorwaartse beweging van het papier.


De standaard HPGL


De “driver” HPGL, gedistribueerd met Win3.1, Win95 en Win98, werd niet geschreven door Microsoft of door Hewlett Packard. Deze werd geproduceerd door een maatschappij in Texas, voor een primitieve versie van Windows en werd ontwikkeld om te werken met één enkel specifiek programma van die tijd voor een plotter van die tijd! En is zo gebleven, ondanks dat het een standaard is geworden, hervat en versterkt door HP met haar HP-GL2.

CAD & VISTA 64

Cad gebruikers hebben problemen gesignaleerd wanneer ze printen in VISTA 64.
Vista64 gebruikers hebben problemen gesignaleerd wanneer ze trachten te printen
via een TCP/IP poort

Wij hebben het probleem gereproduceerd, gebruikmakend van een DesignJet
met een JetDirect TCP/IP verbinding.
Het probleem doet zich voor wanneer we printen vanuit Vista 64, maar niet
wanneer we printen vanuit een andere versie van Windows.
De Vista 64's print spooler is klaarblijkelijk niet in correcte verbinding met
de TCP/IP poort.
Als dat het geval is , zou een volledige oplossing van het probleem zich
voordoen als Microsoft de ter zake dienende code toevoegt in Vista 64.

In tussentijd, hebben we een “workaround” uitgewerkt dat schijnt het probleem
te slim af te zijn:
U heeft een WinLINE driver no
dig.

February 16, 2009


De installatie

De installatie van de driver gebeurt op een simpele manier. Deze wordt verkregen d.m.v. download van het bestand OEMSETUP.INF, zo geschiedt de installatie dus net als een willekeurige printer, automatisch zoals elke andere systeem-printer. Dit betekent dat de plotter wordt herkend door elk programma dat werkt onder Windows, net als een normale printer. Het zal dus mogelijk zijn om te printen vanuit Paint, Photoshop of Powerpoint, met AutoCAD of met AllPLAN, als ook ArchiCad, met Word, als ook Excel, Lotus en dergelijke.


Gebruik

De drivers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid.
Vanaf het configuratie scherm en de eigenschappen van de printer/plotter is het mogelijk om veranderingen in de instellingen aan te brengen.
De eenvoudigste opties zijn die voor de instelling van het papier formaat, het plotoppervlak en de diverse voorzieningen.
Maar nu komen we bij de exclusieve functies die deze drivers hebben:

 • Het printoppervlak kan reiken tot de rand van het papier, zo is het mogelijk om meer vellen papier te gebruiken en een banner te vormen om de limieten van de plotter te overwinnen en de door Windows opgelegde, m.3,20;
  • from an Autodesk Support page:
   "According to HP, due to a Windows limitation, the plots cannot exceed cm 327
 • Bovendien is het mogelijk te printen – ook met pen-plotters – de True Type tekst met alleen vulling, alleen contour of met beide.
 • Men kan aan elke pen HPGL (en lijnen op het beeldscherm) een kleur en een dikte toewijzen, en/of toepassingen in het gebruikte programma corrigeren. Tenslotte heeft men aanzienlijke mogelijkheden om het gedrag van de plotter in te stellen, zowel door het sturen van informatie op de header, of rechtstreeks naar de taal van de plotter;
 • Veroorloven om sommige limieten van andere drivers te overwinnen, zoals: de mogelijk heid van printen van gemengde bestanden raster/vector (veelhoeken en afbeeldingen: de z.g. OLE object), een groot probleem met AutoCAD en dergelijke programma's;
 • De mogelijkheid om te printen vanuit een PC netwerk, ook gemengd, een ander groot probleem van Autocad;
 • Toewijzing van diktes en kleuren aan elke onderlinge lijn op het beeldscherm;
 • Gepersonaliseerde formaten, tot 100m (honderd meter) lengte;
 • Reductie van het gewicht van het bestand tot 70%, met als gevolg reductie van de print tijd;
 • Opslag van de verschillende print instellingen voor volgend gebruik.

Onse Referenties

Legio zijn de referenties, die gaan van de NATO tot FIAT, van het Italiaanse Leger tot OTO MELARA, van URMET tot Elsag Baily; talloos de professionele studio's en ondernemingen, grote en kleine;
distributeurs/verkopers CAD zoals Autodesk, Solid Works, ME10; I-deas; Solid Edge, Cad key en nog vele andere.

 

  “Our WinLINE plotter driver products have been deployed worldwide since 1994 by engineers, architects, designers, planners and people who work with CAD, illustration, documentation and charting applications across industries.
  We work cooperatively with software publishers and hardware manufacturers worldwide to make our products work together in practical, effective ways for customers. OEM partners to have licensed Software Mechanics' products include Autodesk, Hewlett Packard, Roland Digital Group, ENCAD, Xerox and Visio before it was acquired by Microsoft.
  Software Mechanics is headquartered in Brisbane, Australia. Customers include leading global enterprises including IBM, Ford, Boeing, EDS, NEC, Nokia, Coca-Cola, Citibank, Daimler Chrysler, GE, AT&T, Microsoft, NTT and Sony, some of the world's leading scientific research institutes and educational institutions, many of the world's largest manufacturers and designers of weapons of mass destruction, that inventor who made the lawnmower thing you can ride on the footpath, people in Oregon who create new opportunities for blind people, some folks in a shed in Tennessee who know things nobody else knows about adhesive, and more than one group of people in Seoul who had to have the software right away.”
  - Sotware Mechanics -

TOP