WinLINE drivers
 
waroom WinLINE
 
capaciteit

 

zo werkt Winline
 
plotters/printers

 

programma's
 
  referenties
   
  get WinLINE
   
   
  plotter pennen
   
   
  CAD en kleuren
  a complex ballet 
 
  Squiggle 
  hand-sketch simulator

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

"A delirium.
Printing in color from Windows is a complex ballet
of application software, the printer driver, and even the video driver."

- PC Magazine
-


New

and Win 7

 

WinLINE Windows Plotting That Works written by Software Mechanics since 1994
No problems running Windows
95/98, ME, NT4, 2000/2003 and XP, Win, Vista, Win 7 32 & 64
for all Pen Plotters, Raster Plotters, Vinyl Cutters and Engravers


 

De printer en de monitor brengen de kleuren op verschillende wijze voort.

De printer werkt met het CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black).systeem.
De monitor werkt met het RGB (Red, Green, Blue) systeem

 

De printer en het systeemt CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) systeem

De printer produceert de afdruk gebruik makend van een serie punten van drie primaire kleuren: Cyaan (blauw), Magenta (rood) en Yellow (geel). Wanneer een gelijke hoeveelheid van deze kleuren over elkaar worden aangebracht, ontstaat zwart.
De printer kan twee kleuren over elkaar afdrukken om een derde kleur te verkrijgen. Bijvoorbeeld: magenta en geel geven rood. cyaan en magenta geven blauw, oftewel cyaan en magenta worden over elkaar aangebracht om blauw te verkrijgen.
Om minder diepe kleuren te produceren, "mengt" de printer met "wit" door enkele punten niet te dekken; zo verkrijgt men roze door magenta te "mengen" met ongedrukte punten.
Al hoewel gelijke hoeveelheden van de drie primaire kleuren zwart geven, heeft de printer apart zwarte inkt om een intens zwart te produceren in die afbeeldingen welke een grote hoeveelheid tekst of vlakken zwart bevatten.
Deze vier kleuren (cyaan, magenta, geel en zwart) vertegenwoordigen het kleurensysteem genoemd CMYK, zoals die van de drukkers inkten.

 

De monitor en het RGB (Red, Green, Blue) systeem

Op de monitor wordt de kleur op het beeldscherm geprojecteerd. De drie primaire kleuren die door de monitor worden vertoond, zijn rood, groen en blauw. Wanneer een gelijke hoeveelheid van deze drie kleuren wordt geprojecteerd, verkrijgt men wit. Deze drie kleuren vertegenwoordigen het kleuren systeem bekend als RGB.
Het oppervlak van het beeldscherm bestaat uit miljoenen fosfor punten (pixel). Om een rode kleur te creeren, projecteert de monitor rode fosfor punten. Om een minder diepe tonaliteit rood (roze) te produceren, zal de monitor twee op drie rode fosfor punten oplichten.
Om minder intense kleuren te creeren, zal de printer niet-gedrukte punten (witte) toevoegen, terwijl de monitor een kleiner aantal fosforische punten zal oplichten.


.

 

Een ander belangrijk verschil tussen de printer en de monitor is de manier waarop de twee apparaten het licht behandelen.
Papier reflekteert licht, terwijl de monitor licht uitstraalt. Om reden van deze verschillende methoden, hebben de printers en monitors twee verschillende kleuren-gamma's.
De verschillende manier van creatie van de kleuren door de printer en door de monitor is de reden dat het gedrukte dokument anders kan uitvallen dan weergegeven op het beeldscherm.
Om dit verschil te compenseren, worden de kleuren omgezet door de driver van de printer: hoe specifieker de driver, des te meer zullen de kleuren overeenkomen.

 

A complex ballet

CAD programma's die onder Windows draaien hebben dikwijls problemen met printen.
Opdat het systeem perfect functioneert, is het nodig dat alle bestanddelen van het CAD systeem goed met elkaar verenigbaar zijn. Hier zorgt de DRIVER voor.
Zodra één of meer onderdelen van het CADsysteem (b.v. een nieuwe uitgave van het programma of een moderner S.O. (Windows) of een andere grafische kaart) wordt verandert, kan de originele DRIVER niet meer toereikend zijn. Daarom moet een Driver voortdurend worden aangepast om een hoogwaardige kwaliteit te
kunnen garanderen.

De Moeder Maatschappijen van hardware en software hebben niet altijd baat bij het zelf ontwikkelen van zeer precieze drivers, gezien de hoge kosten en de snelle veroudering; ze geven er de voorkeur aan zich totgespecialiseerde firma's te wenden..


Wij kunnen die drivers leveren die o.a. ook door Hewlet Packard zelf worden aangeraden wanneer haar eigen drivers niet toereikend zijn.

 

CAD & VISTA 64

CAD users have reported problems when printing in VISTA 64.
Vista 64 users have reported problems when attempting to print via a TCP/IP port.

We have reproduced the problem using a DesignJet
with a JetDirect TCP/IP connection.
The problem occurs when we print from Vista 64,
but not when we print from other versions of Windows.
Vista 64's print spooler apparently is not communicating correctly
with the
TCP/IP port.
If that is the case, then full resolution of the problem would occur
when Microsoft fixes the relevant code in Vista 64.

For the meantime, we have figured out a workaround
that appears to circumvent the problem:
you'll need a WinLINE driver

February 16, 2009

TOP